Co je to OTT?

V nejširších významu označuje tato zkratka jakákoliv data přenášena přes internet, u kterých by v minulosti bylo potřeba použít klasických sítí - např. pozemního vysílání, nebo hlasových služeb telefonního operátora.

Díky internetu je možné tyto sítě, které jsou zpravidla ovládány úzkou skupinou velkých hráčů, úplně obejít. Místo volání přes síť operátora se nabízí VoIP telefonie nebo Skype a místo pozemního TV vysílání můžeme využít IPTV, Youtube, Netflix, či kteroukoliv z nespočet dalších možností.

Nejčastěji je však tento pojem používaný volnějším způsobem pro užší podmnožinu OTT - streaming video obsahu. I ten však může nabývat nejrůznějších podob. Kromě neplacených služeb typu Youtube (který klasické TV konkuruje spíše nepřímo) jsou to především služby VOD (Video on demand - video na vyžádání), nejčastěji SVOD (Subscription video on demand - přístup k obsahu za měsíční předplatné).

Kromě SVOD existují i další, i když méně používané modely - např. TVOD (Transactional video on demand - zákazník platí jednotlivě za každý film/seriál/show zvlášť - např. Google Play, iTunes) a AVOD (Advertising video on demand - bezplatný VOD model podpořený reklamou - např. Crackle, Sling). Další kapitolou jsou pak služby které poskytují VOD obsah zdarma - například Red Bull se svou Red Bull TV.

OTT video obsah je možné konzumovat na široké paletě zařízení, v závislosti na tom, která dáná služba podporuje. Patří mezi ně: